Resultater fra Indledende Mekanik øvelse 1. Hold 2 og Fys4 efterår 2013

Resultater fra Indledende Mekanik øvelse 1. Hold 2 og Fys4 efterår 2013.

exercise1_results

fys4 gpendul=10.00 +/- 0.44 m/s^2
fys4 fald=9.92 +/- 0.46 m/s^2
hold2 gpendul=10.44 +/- 0.28 m/s^2
hold2 fald=10.48 +/- 0.34 m/s^2